Tic-Tac är en webbtjänst för projektredovisning som ger dig överblick och kontroll över dina projekt.

Tic-Tac är så enkelt att använda att dina medarbetare kommer igång att tidrapportera varje dag.

Och du följer upp dina projekt i realtid för att se om de följer budget och tidplan.

Tic-Tac håller reda på kunder, konton och medarbetare.

Om du vill, fakturerar du i systemet. Du kan också koppla till ditt ekonomi- och lönesystem.

Tic-Tac Mobile är till för företag som behöver överblick över tid och kostnader i sina projekt. Skälen är ofta flera. Man kan vilja debitera sina kunder, se till att projektet håller sig enligt plan, bli bättre på att uppskatta tidåtgången eller rent av allmänt vilja se var tiden går åt i företaget.

Vi har varit igång sedan januari 2002 och har glädjen att ha fått många användare sedan dess. Vi har kunder inom IT, teknikkonsulter, media och reklam. Även projektgrupper inom större börsnoterade företag. Kontakta oss om du vill ha en referens inom just din bransch.

Nej, Tic-Tac är en tjänst på Internet. Du använder den via din dator, Mac eller PC spelar ingen roll, eller din surfplatta eller mobil. Vi ser till att tjänsten är igång dygnet runt, året runt. Och inte minst att din information hanteras säkert. Vi utvecklar hela tiden programvaran och du behöver inte bekymra dig om att hämta uppdateringar.

Ja, Tic-Tac fungerar utmärkt med smartphones och surfplattor. Med din mobil går du in på http://mobil.tictacmobile.com

Du kan alternativt ladda ner vår app på Google Play eller App Store.

Du får ett kostnadsfritt provkonto under en månad. Du lägger in dina medarbetare och ett ett par projekt som är viktiga för dig. Ni provar tillsammans i företaget och tar fram en projektstruktur som speglar er verklighet bäst.

Bland rapporter och vyer finner du snart de som är väsenliga för dig.

Bäst är ofta att börja enkelt och gradvis ta till sig den funktionalitet som finns.

Tic-Tac kostar 90 kronor per person och månad. Begär en offert om ni är många! Att abonnera på tjänsten är likt en tidningsprenumeration. Var tredje månad får ni en abonnemangsavi. Ni väljer då om ni vill fortsätta eller ej. Det är ingen bidningstid och ingen startavgift.

Endast du själv kommer åt din information. Du identifierar dig med ditt användar-id och lösenord.

All kommunikation mellan din webbläsare och vår server är krypterad.

Våra servrar är placerade i två speglade datorhallar hos 24Solutions i Stockholm. De uppfyller stränga säkerhetskrav vad gäller brandskydd, intrång och reservkraft.

Vi började göra Tic-Tac för att vi själva behövde hålla ordning på vår tid. Vi var ett par IT-konsulter som jobbade tillsammans men var spridda på stan. Det var besvärligt att sammanställa tiderna varje månad och sätta ihop fakturor. Och vi saknade en daglig överblick över hur företaget gick.

Det var i januari 2002 som vi lade ut en första version av Tic-Tac. Ganska snabbt fick vi ett par externa kunder. Det har varit en lång resa sedan dess. Tic-Tac har vuxit upp och nu har vi kunder inom en mängd branscher.

Det är många medskapare till Tic-Tac.

Vi har ett nätverk av personer som brinner för sina intressen. De är designers, specialister på gränssnitt, IT-tekniker, programmerare, databas-specialister.

Men inte minst är det användarna som bidrar till utvecklingen. Under åren har vi fått mängder av tips och önskemål om hur man vill att tjänsten ska fungera. Det är oerhört värdefullt. Och det gör det roligt att arbeta.

Vi fortsätter att putsa och putsa och vidareutveckla Tic-Tac. Det går knappast en dag utan en förbättring; en liten detalj som gör helheten än starkare.

Tack alla ni som är Tic-Tac-användare.

Och till dig som funderar: Välkommen ombord!

Carl Zetterberg
Grundare och VD

Tic-Tac Mobile AB, organisationsnummer 556321-5838, har säte i Stockholm.

Verksamheten med utveckling, drift och kundsupport är baserad i Stockholm.

Tic-Tac Mobile är ett registerat varumärke.
Företaget är registerat hos Dun & Bradstreet med D-U-N-S®nr: 355968330.

Du kan ladda ner de flesta rapporter som Excel-, Word- eller XML-dokument. Och du kan exportera underlag till de vanligaste ekonomisystemen.

Vi tillhandahåller även en webservice (REST-API) som möjliggör att dina egna system hämtar hem informationen, med jämna mellanrum, per automatik. Kontakta oss för att höra detaljerna.

Det bästa är att utnyttja vårt erbjudande och prova Tic-Tac fritt under en period.

Du har samma funktionalitet som vid ett abonnemang och kan i lugn och ro testa Tic-Tac tillsammans med dina medarbetare.

Vi hjälper er gärna att komma igång genom att genomföra en demonstration vid ett besök hos er eller över telefon.

Det här är Tic-Tac Mobiles policy för abonnemang på tjänsten samt för skydd av din användarintegritet och dina uppgifter.

§1. Endast du själv kommer åt den information du sparar i systemet. Åtkomsten är skyddad av det användar-ID du väljer samt ditt lösenord.

§2. Ditt namn och din e-postadress kan komma att användas av oss i det fall vi behöver nå dig i ett ärende som rör ditt användande av tjänsten.

§3. I inget fall kommer den information du sparar, eller information om ditt användande av tjänsten, att lämnas ut till tredje part.

§4. Den databas i vilken din information sparas är strikt behörighetsskyddad i flera nivåer. Servern är förvarad i ett låst utrymme i en datorhall som uppfyller stränga krav vad gäller inbrottsskydd, skydd mot elektroniskt intrång, brandsäkerhet och avbrottsfri elkraft. Backup tas kontinuerligt på databasen och kopiorna förvaras i annat låst utrymme.

§5. Att våra användares information hanteras säkert är vår högsta prioritet. Men även om alla försiktighetsmått iakttas finns emellertid aldrig ett hundraprocentigt skydd mot tekniska haverier eller avsiktlig skadegörelse. Tic-Tac Mobile AB, som driver tjänsten, iklär sig inget ekonomiskt ansvar, utöver abonnemangsavgiften för aktuell tremånadersperiod, för eventuell förlust av data eller konsekvenser därav.

§6. Tic-Tac Mobile är en betaltjänst med en kostnadsfri provmånad för nya användare. Ett abonnemang förnyas kvartalsvis genom förskottsinbetalning av den aviserade avgiften. Om du väljer att inte förnya ditt abonnemang stängs det av automatiskt efter förfallodatum. Din information ligger kvar i systemet i minst tre månader för det fall du vill återuppta abonnemanget. På din begäran raderar vi din information direkt vid avslutning av abonnemanget.

EU:s dataskyddsförordning är ett direktiv, på engelska General Data Protection Regulation (GDPR), som gäller från 25 maj 2018

Nedan anges hur din kundrelation till Tic-Tac Mobile är i överenstämmelse med GDPR.

Som kund till Tic-Tac och personuppgiftsansvarig:

  • förfogar du helt över din information i systemet
  • ansvarar du för hur ditt företag använder tjänsten och det urval av information du sparar i systemet.

Tic-Tac Mobile, i rollen som personuppgiftsbiträde:

  • ansvarar för tjänstens säkerhet och dataintegritet.
  • raderar på begäran din företagsinformation
  • tillhandahållar på begäran maskinläsbar fil med din information för export till annat system

Tic-Tac Mobile, i rollen som personuppgiftsansvarig:

  • garanterar att informationen om ditt företag som kund hos oss inte används för marknadsföring, profilering eller annat kommersiellt syfte

Se också vår policy för användarintergritet och säkerhet