Om ditt företag lever på timdebitering eller fast pris, måste du ha stenkoll på tid och resurser.

 • IT-konsulter
 • Teknikkonsulter
 • Reklambyråer
 • Advokater
 • Utvecklingsteam
 • Byggfirmor
 • Webbyråer
 • Arkitekter
 • Forskargrupper
 • IT-avdelningar
 • Kommunikationsavd
 • Eventfirmor
 • Redovisningsbyråer
 • Hantverkare

Passar dig som:

 • Arbetar tim- och projektorienterat
 • Fakturerar mot bakgrund av faktisk förbrukad tid
 • Finner att tiden försvinner när kunden hela tiden vill införa ändringar
 • Har kunder som inte vet hur lång tid de olika processerna tar
 • Ofta överskrider den ursprungliga budgeten
 • Har svårt att göra en offert eftersom du inte vet hur mycket tid det gick åt förra gången
 • Skulle behöva reservera viktiga resurser för ditt projekt i en tidplan