Tidrapportering, inklusive allt

  • Tidredovisa enkelt och smidigt
  • Få koll på flextid, frånvaro och beläggning
  • Integrera med löne- och ekonomisystem
  • Gör en budget och tidplan för projektet
  • Följ upp, analysera, fakturera
Kom igång att prova idag >>
Tic-Tac Mobile. Tidrapportering, inklusive allt

Projektredovisning så enkel

att den faktiskt blir gjord

Användarvänlig tidrapportering

Tidrapportera i dator, mobil eller surfplatta
Skriv en anteckning till varje rad
Mät ditt arbetspass med tiduret
Redovisa utlägg, milersättning och traktamente

Överskådlig projektplanering

Projekt med underaktiviteter
Planera aktiviteter i tiden per medarbetare
Projektbudget med uppföljning
Dokumentera och diskutera i projektdagboken
Ärendehantering med historik

Rapporterna du behöver

Överblicka tid, kostnader, debitering
Gruppera på kunder och kategorier av projekt och medarbetare
Skapa fakturor med den uppställning du önskar
Följ upp projektbudget, flextid och debiterbarhet
Attestera dina medarbetares tider och utlägg
Exportera underlag till ekonomi- och lönesystem

Endast 90 kr per användare och månad

Ingen startavgift eller bindningstid

Prova gratis i 30 dagar

Du får dina inloggningsuppgifter med e-post idag och kommer igång direkt.

Tekniskt fel. Kunde ej skicka den förfrågan. Försök senare.

Tic-Tac Mobile AB
Nybrogatan 34
114 39 Stockholm

   

Över 450 företag inom IT, reklam, media, teknik, forskning använder nu Tic-Tac - på sex språk!

Design by Siri