Vägen till lönsamt projekt

Tic-Tac Mobile = { projektbudget, tidplan, beläggningsplanering, tidrapportering,
ärendehantering, rapporter, statistik & analys,
fakturering, koppling till ekonomisystem ... }

Testa gratis i 30 dagar »